Wat bij blessure?

Het overkomt ons allemaal wel eens. Hoe voorzichtig je ook bent bij het voetballen. Af en toe kan er wel eens iets mislopen tijdens een match of training. Het gevolg is misschien een blessure. Gelukkig ben je als spelers bij VK ‘t Gareel voor veel kosten (maar niet allemaal) gedekt door de verzekering van ons verbond KAVVV. Maar wat moet je nu doen indien je een blessure hebt?

1. Onmiddelijk een ongevalsaangifteformulier vragen:

Indien je de blessure oploopt na een wedstrijd ook laten vermelden op het scheidsrechtersblad, zodoende dat dit een officiële blessure is.
Geert Paesmans (de Paese) beschikt over deze formulieren voor VK ‘t Gareel. In de aansluitingskaartenzakjes zitten ook dergelijke formulieren. Wel opletten dat Paese het formulier mee ondertekend in naam van ‘t Gareel.

Je kan het ongevalformulier ook hier downloaden: aangifteformulier ongeval.

2. Dit document moet je binnen de 8 werkdagen na het ongeval terugsturen of binnenbrengen op het secretariaat:

K.A.V.V.V Algemeen Secretariaat
“Huis van de sport” t.a.v. DAVY VAN BOGAERT
Boomgaardstraat 22 bus 16
2600 Berchem
Tel : 03-286 07 44

3. Van zodra ETHIAS jouw ongevalaangifte van het KAVVV ontvangen heeft, zal je een speciaal formulier ontvangen (kan 4-6 weken duren).

Na het betalen van de medische, farmaceutische en eventuele andere kosten, moet je dit speciaal ETHIASformulier tesamen met de documenten ivm betaalde medische, farmaceutische en andere kosten aan jouw ziekenfonds voorleggen.

4. Het speciaal ETHIAS-formulier laat je vervolgens door het ziekenfonds invullen.

5. Je moet dit speciaal formulier dan naar ETHIAS terugzenden vergezeld van één van de 2 volgende documenten:

a. een genezingsattest
b. een verlengingsattest
Niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden!

6. ETHIAS doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.