Toch geen play offs in de veteranencompetitie

Er werd door het KAVVV bestuur overlegd over het verdere verloop van de veteranencompetitie. Oorspronkelijk was gedacht om, aangezien het beperkte aantal ploegen, na deze competitie een nacompetitie te organiseren op de kampioen aan te duiden.
Enorme organisatorische moeilijkheden nopen het KAVVV bestuur er evenwel toe hiervan af te zien en de kampioen aan te duiden na deze reguliere competitie.
Indien moest blijken dat volgend seizoen het aantal veteranenploegen stagneert of verder achteruit gaat zal de veteranencompetitie verder worden aangevuld met andere ploegen. Het KAVVV wil er immers naar streven om in elke afdeling 13 à 14 ploegen te hebben zodat er zowat 24 à 26 wedstrijden kunnen gespeeld worden.