Trainingen tijdens de winterstop

Na onderling overleg tussen de beide coaches en de trainer werd er beslist dat er op woensdag 26 december geen training zal plaatsvinden.
Woensdag 19 december 2012 en woensdag 2 januari 2013 zal er wel training zijn.