Bedankt !

Beste spelers, leden en sympathisanten,
Hierbij wens ik in naam van het bestuur iedereen te bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan een alweer prima gelukte mossel- en steakkermis.
Sommigen deden dit door de handen uit de mouwen te steken, anderen door te komen eten en zo onze kas te spijzen. Aan allen dank !
Onze penningmeester zal nu enkele slapeloze nachten nodig hebben om het resultaat uit te rekenen, maar met 3 dagen vollen bak kan het niets anders dan een topeditie worden.
1000x bedankt !
Braeke